poprzednie przepisy

art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Załącznik nr 3a

ORZEŁ WOJSK SPECJALNYCH(...)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Załącznik nr 15FLAGA WOJSK SPECJALNYCH(...)1:2,1strona główna(...)

strona odwrotna.


koniec tekstu