początek tekstuart. 1
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nadaje się nazwę „Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu