początek tekstuart. 1
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu