początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
art. 2
Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2008 r.

koniec tekstu