początek tekstuart. 1
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu nadaje się nazwę „Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu