poprzednie przepisy

art. 11
Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 15 marca 2011 r.
art. 25 UPłatnSystWsparciaBezpoś

art. 12
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz 2005 r. Nr 10, poz. 64).
art. 13
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.

koniec tekstu