początek tekstuart. 1
Akademii Medycznej w Warszawie nadaje się nazwę „Warszawski Uniwersytet Medyczny”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu