początek tekstuart. 1
Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nadaje się nazwę „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu