początek tekstuart. 1
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu