początek tekstuart. 1
Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadaje się nazwę "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie".
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu