poprzednie przepisy

art. 30
Przyrodzona i niezbywalna godno嗆 cz這wieka stanowi 廝鏚這 wolno軼i i praw cz這wieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowi您kiem w豉dz publicznych.
art. 31
1. Wolno嗆 cz這wieka podlega ochronie prawnej.

2. Ka盥y jest obowi您any szanowa wolno軼i i prawa innych. Nikogo nie wolno zmusza do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolno軼i i praw mog by ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy s konieczne w demokratycznym pa雟twie dla jego bezpiecze雟twa lub porz康ku publicznego, b康 dla ochrony 鈔odowiska, zdrowia i moralno軼i publicznej, albo wolno軼i i praw innych os鏏. Ograniczenia te nie mog narusza istoty wolno軼i i praw.
art. 32
1. Wszyscy s wobec prawa r闚ni. Wszyscy maj prawo do r闚nego traktowania przez w豉dze publiczne.

2. Nikt nie mo瞠 by dyskryminowany w 篡ciu politycznym, spo貫cznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
art. 33
1. Kobieta i m篹czyzna w Rzeczypospolitej Polskiej maj r闚ne prawa w 篡ciu rodzinnym, politycznym, spo貫cznym i gospodarczym.

2. Kobieta i m篹czyzna maj w szczeg鏊no軼i r闚ne prawo do kszta販enia, zatrudnienia i awans闚, do jednakowego wynagradzania za prac jednakowej warto軼i, do zabezpieczenia spo貫cznego oraz do zajmowania stanowisk, pe軟ienia funkcji oraz uzyskiwania godno軼i publicznych i odznacze.
art. 34
1. Obywatelstwo polskie nabywa si przez urodzenie z rodzic闚 b璠帷ych obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego okre郵a ustawa.

2. Obywatel polski nie mo瞠 utraci obywatelstwa polskiego, chyba 瞠 sam si go zrzeknie.

nast瘼ne przepisy