poprzednie przepisy


Rozdział I

RZECZPOSPOLITA

art. 1
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
art. 2
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
art. 3
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
art. 4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

następne przepisy