poprzednie przepisy

art. 161
Traci moc ustawa z dnia 16 paĽdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966).
art. 162
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyj±tkiem art. 39 i 134 pkt 2, które wchodz± w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
art. 163
WYKAZ PARKÓW NARODOWYCH1) Babiogórski Park Narodowy z siedzib± w Zawoi;

2) Białowieski Park Narodowy z siedzib± w Białowieży;

3) Biebrzański Park Narodowy z siedzib± w Osowcu Twierdzy;

4) Bieszczadzki Park Narodowy z siedzib± w Ustrzykach Górnych;

5) Drawieński Park Narodowy z siedzib± w Drawnie;

6) Gorczański Park Narodowy z siedzib± w Porębie Wielkiej;

7) Kampinoski Park Narodowy z siedzib± w Izabelinie;

8) Karkonoski Park Narodowy z siedzib± w Jeleniej Górze;

9) Magurski Park Narodowy z siedzib± w Krempnej;

10) Narwiański Park Narodowy z siedzib± w Kurowie;

11) Ojcowski Park Narodowy z siedzib± w Ojcowie;

12) Park Narodowy "Bory Tucholskie" z siedzib± w Charzykowach;

13) Park Narodowy Gór Stołowych z siedzib± w Kudowie-Zdroju;

14) Park Narodowy "Uj¶cie Warty" z siedzib± w Chyrzynie;

15) Pieniński Park Narodowy z siedzib± w Kro¶cienku nad Dunajcem;

16) Poleski Park Narodowy z siedzib± w Urszulinie;

17) Roztoczański Park Narodowy z siedzib± w Zwierzyńcu;

18) Słowiński Park Narodowy z siedzib± w Smołdzinie;

19) ¦więtokrzyski Park Narodowy z siedzib± w Bodzentynie;

20) Tatrzański Park Narodowy z siedzib± w Zakopanem;

21) Wielkopolski Park Narodowy z siedzib± w Jeziorach;

22) Wigierski Park Narodowy z siedzib± w Krzywem;

23) Woliński Park Narodowy z siedzib± w Międzyzdrojach.

koniec tekstu