poprzednie przepisy

art. 32
(uchylony).

art. 33
(uchylony).

art. 34
(uchylony).

art. 35
(uchylony).


Dział II

Świadczenia z pomocy społecznejRozdział 1

Zasiłki i usługi


następne przepisy