poprzednie przepisy

art. 677
(skreślony).

art. 678
(skreślony).

art. 679
(skreślony).

art. 680
(skreślony).

art. 681
(skreślony).


koniec tekstu