poprzednie przepisy

art. 675
(skreślony).

art. 676
(skreślony).

art. 677
(skreślony).

art. 678
(skreślony).

art. 679
(skreślony).


następne przepisy