poprzednie przepisy

art. 673
W kwestii wznowienia postępowania orzeka w składzie trzech sędziów wojskowy sąd okręgowy, a w sprawach zakończonych orzeczeniem tego sądu lub Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa Sądu Najwyższego.


Rozdział 75

(skreślony).


art. 674
(skreślony).

art. 675
(skreślony).

art. 676
(skreślony).


następne przepisy