poprzednie przepisy

art. 515
(skreślony).

art. 516
(skreślony).

art. 517
(skreślony).


Rozdział 54a

Postępowanie przyspieszone


art. 517a
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.


następne przepisy