poprzednie przepisy

art. 514
(skreślony).

art. 515
(skreślony).

art. 516
(skreślony).

art. 517
(skreślony).


Rozdział 54a

Postępowanie przyspieszonenastępne przepisy