poprzednie przepisy

art. 507
Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.


Rozdział 54

(skreślony).


art. 508
(skreślony).

art. 509
(skreślony).

art. 510
(skreślony).


następne przepisy