Proszę podać dane aktu promulgacyjnego (Dz.U.):

Dz.U. zroku
numer
pozycjawskazówka:
ponieważ numer Dziennika Ustaw nie jest konieczny do identyfikacji aktu prawnego, może on zostać pominięty przy podawaniu danych;
należy zatem podać co najmniej rocznik i pozycję Dziennika Ustaw