Kodeks karny skarbowy

z dnia 10 września 1999

opublikowano w Dz.U. z 15 października 1999 roku, Nr 83, poz. 930


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 10 września 1999, Dz.U. z 1999 roku Nr 83, poz. 930;

 2. 29 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 703;

 3. 20 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 62, poz. 717;

 4. 24 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 106, poz. 1149;

 5. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 6. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 7. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 8. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178;

 9. 4 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 213, poz. 1803;

 10. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 84, poz. 774;

 11. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 12. 24 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1569;

 13. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 29, poz. 257;

 14. 19 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 68, poz. 623;

 15. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 894;

 16. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 97, poz. 963;

 17. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 18. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 19. 29 sierpnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 177, poz. 1468;

 20. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 178, poz. 1479;

 21. 10 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 79, poz. 546;

 22. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 23. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1413;

 24. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635;

 25. 26 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 61, poz. 410;

 26. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 432;

 27. 15 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 766;

 28. 15 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 66, poz. 410;

 29. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 215, poz. 1355;

 30. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1651;

 31. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 32. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 8, poz. 39;

 33. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 34. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 35. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 36. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1589;

 37. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 858;

 38. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 151, poz. 1013;

 39. 20 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 48, poz. 245;

 40. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 129, poz. 733;

 41. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 42. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1431;

 43. 2 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 362;wersja do druku