Kodeks cywilny

z dnia 23 kwietnia 1964

opublikowano w Dz.U. z 18 maja 1964 roku, Nr 16, poz. 93


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 13 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 74, poz. 855;

 2. 26 lipca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 74, poz. 857;

 3. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 88, poz. 983;

 4. 16 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 114, poz. 1191;

 5. 21 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 71, poz. 733;

 6. 18 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1450;

 7. 4 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1638;

 8. 20 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984;

 9. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1176;

 10. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408;

 11. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

 12. 11 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 64, poz. 592;

 13. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1151;

 14. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 15. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 16. 17 czerwca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 162, poz. 1692;

 17. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 172, poz. 1804;

 18. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2783;

 19. 15 marca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 48, poz. 462;

 20. 7 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1316;

 21. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1438;

 22. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 80, poz. 538;

 23. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 557;

 24. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 181, poz. 1287;

 25. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 731;

 26. 23 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 163, poz. 1012;

 27. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1425;

 28. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1431;

 29. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1506;

 30. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 31. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 662;

 32. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 33. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 222;

 34. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 155, poz. 1037;

 35. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 80, poz. 432;

 36. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;

 37. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 230, poz. 1370;wersja do druku