Ustawa Prawo wekslowe

z dnia 28 kwietnia 1936

opublikowano w Dz.U. z 11 maja 1936 roku, Nr 37, poz. 282


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 10 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 73, poz. 501;

  2. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku