Ustawa o przekszta³ceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 20 marca 2002

opublikowano w Dz.U. z 19 kwietnia 2002 roku, Nr 41, poz. 365


wersja do druku