Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

z dnia 21 listopada 2001

opublikowano w Dz.U. z 23 listopada 2001 roku, Nr 134, poz. 1509


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1182;

  2. 12 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 202, poz. 1956;wersja do druku