Ustawa o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 1 marca 2002

opublikowano w Dz.U. z 20 marca 2002 roku, Nr 25, poz. 253


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

  2. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 93, poz. 820;

  3. 24 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1689;

  4. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 230, poz. 1923;

  5. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2055;

  6. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 141, poz. 1492;

  7. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

  8. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;wersja do druku