Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

z dnia 15 lutego 2002

opublikowano w Dz.U. z 11 marca 2002 roku, Nr 19, poz. 185


wersja do druku