Ustawa Prawo działalności gospodarczej

z dnia 19 listopada 1999

opublikowano w Dz.U. z 17 grudnia 1999 roku, Nr 101, poz. 1178


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 8 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 86, poz. 958;

 2. 30 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 114, poz. 1193;

 3. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 49, poz. 509;

 4. 22 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 67, poz. 679;

 5. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 102, poz. 1115;

 6. 22 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 147, poz. 1643;

 7. 14 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 1, poz. 2;

 8. 23 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 115, poz. 995;

 9. 3 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 130, poz. 1112;

 10. 28 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 86, poz. 789;

 11. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 128, poz. 1176;

 12. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2125;

 13. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535;

 14. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 15. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 16. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043;

 17. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 18. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 19. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;

 20. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku