Ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli....

z dnia 25 lipca 2001

opublikowano w Dz.U. z 12 listopada 2001 roku, Nr 129, poz. 1438


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 112, poz. 976;

  2. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 52, poz. 450;wersja do druku