Kodeks morski

z dnia 18 września 2001

opublikowano w Dz.U. z 4 grudnia 2001 roku, Nr 138, poz. 1545


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 2. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2277;

 3. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 895;

 4. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 6. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 95, poz. 789;

 7. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 8. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 80, poz. 432;

 9. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 228, poz. 1368;

 10. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1068;

 11. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1069;

 12. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1398;

 13. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku