Ustawa Prawo bankowe

z dnia 29 sierpnia 1997

opublikowano w Dz.U. z 21 listopada 1997 roku, Nr 140, poz. 939


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 9 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 93, poz. 1027;

 2. 16 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 116, poz. 1216;

 3. 7 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 119, poz. 1252;

 4. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1316;

 5. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 6. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1084;

 7. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1195;

 8. 18 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1450;

 9. 18 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1452;

 10. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 11. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 12. 5 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 126, poz. 1070;

 13. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1178;

 14. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 144, poz. 1208;

 15. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 16. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1385;

 17. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387;

 18. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 19. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 50, poz. 424;

 20. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

 21. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 594;

 22. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2260;

 23. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2276;

 24. 19 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 68, poz. 623;

 25. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 26. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 27. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 28. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 29. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 30. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 83, poz. 719;

 31. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 727;

 32. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 33. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 34. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 35. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 36. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 190, poz. 1401;

 37. 7 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 245, poz. 1775;

 38. 26 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 42, poz. 272;

 39. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 769;

 40. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 41. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 192, poz. 1179;

 42. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1315;

 43. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 231, poz. 1546;

 44. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 45. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 46. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 47. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 71, poz. 609;

 48. 18 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1045;

 49. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 50. 16 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 144, poz. 1176;

 51. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 52. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 53. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 54. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 55. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 226;

 56. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 57. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 126, poz. 853;

 58. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 59. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1724;

 60. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 126, poz. 715;

 61. 26 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 779;

 62. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 781;

 63. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 165, poz. 984;

 64. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

 65. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1181;

 66. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 67. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

 68. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;

 69. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 70. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 777;wersja do druku