Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

z dnia 21 grudnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 29 grudnia 2001 roku, Nr 154, poz. 1800


wersja do druku