Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

z dnia 14 grudnia 1994

opublikowano w Dz.U. z 17 stycznia 1995 roku, Nr 4, poz. 18


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1802;

 2. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

 3. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2124;

 4. 1 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 91, poz. 870;

 5. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1262;

 6. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 9. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 10. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 183, poz. 1354;

 11. 3 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 196, poz. 1214;

 12. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1315;

 13. 6 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 53, poz. 434;

 14. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 15. 16 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 144, poz. 1176;

 16. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 140, poz. 943;

 17. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1724;

 18. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 781;

 19. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 20. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

 21. 12 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 613;wersja do druku