Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

z dnia 19 października 1991

opublikowano w Dz.U. z 22 listopada 1991 roku, Nr 107, poz. 464


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 17 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1793;

 2. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 3. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 4. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 155, poz. 1287;

 5. 20 grudnia 2002, Dz.U. z 2003 roku Nr 6, poz. 64;

 6. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408;

 7. 11 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 64, poz. 592;

 8. 10 kwietnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 721;

 9. 13 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 122, poz. 1143;

 10. 4 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 69, poz. 624;

 11. 16 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 880;

 12. 4 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2772;

 13. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 14. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 15. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 16. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 17. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1459;

 18. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 19. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 141, poz. 997;

 20. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 21. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 10, poz. 1437;

 22. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1832;

 23. 26 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 35, poz. 218;

 24. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 173, poz. 1219;

 25. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 26. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

 27. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 340;

 28. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 29. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 48, poz. 287;

 30. 30 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620;

 31. 8 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 143, poz. 963;

 32. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 33. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

 34. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1382;

 35. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 155;wersja do druku