Ustawa o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw

z dnia 30 maja 1996

opublikowano w Dz.U. z 26 lipca 1996 roku, Nr 90, poz. 404


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1442;

  2. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

  3. 11 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 42, poz. 386;

  4. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

  5. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1201;

  6. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 169, poz. 1200;

  7. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

  8. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 52, poz. 343;

  9. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

  10. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;wersja do druku