Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

z dnia 30 listopada 1995

opublikowano w Dz.U. z 18 stycznia 1996 roku, Nr 5, poz. 32


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 29 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1310;

 2. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 27;

 3. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 4. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 127, poz. 1090;

 5. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679;

 6. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2157;

 7. 21 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 786;

 8. 23 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 53, poz. 385;

 9. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1459;

 10. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1650;

 11. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 30, poz. 190;

 12. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 13. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 222, poz. 1752;

 14. 18 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1779;

 15. 9 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1413;wersja do druku