Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

z dnia 23 sierpnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 6 października 2001 roku, Nr 111, poz. 1194


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 362;wersja do druku