Ustawa o transporcie drogowym

z dnia 6 września 2001

opublikowano w Dz.U. z 30 października 2001 roku, Nr 125, poz. 1371


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 2. 7 czerwca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 89, poz. 804;

 3. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1671;

 4. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 5. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1452;

 6. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 200, poz. 1953;

 7. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 211, poz. 2050;

 8. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 9. 31 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 97, poz. 962;

 10. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 11. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1297;

 12. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 13. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1440;

 14. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 15. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1494;

 16. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1497;

 17. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 18. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1218;

 19. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 20. 17 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 235, poz. 1701;

 21. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 661;

 22. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 23. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1381;

 24. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 218, poz. 1391;

 25. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 26. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1574;

 27. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 28. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206;

 29. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 86, poz. 720;

 30. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 43, poz. 246;

 31. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 164, poz. 1107;

 32. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1466;

 33. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 247, poz. 1652;

 34. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 249, poz. 1656;

 35. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13;

 36. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 92, poz. 530;

 37. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 38. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 780;

 39. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 48, poz. 247;

 40. 1 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 159, poz. 945;

 41. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 168, poz. 1005;

 42. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 227, poz. 1367;

 43. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 661;

 44. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 21;

 45. 5 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 567;

 46. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;

 47. 11 lipca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 914;wersja do druku