Ustawa o izbach aptekarskich

z dnia 19 kwietnia 1991

opublikowano w Dz.U. z 14 maja 1991 roku, Nr 41, poz. 179


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 126, poz. 1382;

  2. 27 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1181;

  3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

  4. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2052;

  5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 885;

  6. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

  7. 10 stycznia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 47, poz. 273;

  8. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

  9. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

  10. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 779;wersja do druku