Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

z dnia 6 września 2001

opublikowano w Dz.U. z 31 października 2001 roku, Nr 126, poz. 1382


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1801;

  2. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 32, poz. 300;

  3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 152, poz. 1266;

  4. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 10, poz. 77;

  5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 882;

  6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 896;

  7. 30 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 75, poz. 492;wersja do druku