Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

z dnia 28 sierpnia 1997

opublikowano w Dz.U. z 20 listopada 1997 roku, Nr 139, poz. 934


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 29 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 702;

 2. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 3. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 4. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 5. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 6. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1153;

 7. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1609;

 8. 27 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 170, poz. 1651;

 9. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1207;

 10. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 11. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1202;

 12. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 13. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 14. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 15. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 16. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 17, poz. 95;

 17. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 18. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 19. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 86, poz. 720;

 20. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1048;

 21. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 22. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 858;

 23. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 24. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 25. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 26. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 187, poz. 1111;

 27. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 28. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 29. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;wersja do druku