Ustawa o prokuraturze

z dnia 20 czerwca 1985

opublikowano w Dz.U. z 12 lipca 1985 roku, Nr 31, poz. 138


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 2. 14 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1787;

 3. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 213, poz. 1802;

 4. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2256;

 5. 6 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 130, poz. 1085;

 6. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1398;

 7. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1410;

 8. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 9. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1044;

 10. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 11. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 431;

 12. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 432;

 13. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 433;

 14. 16 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 73, poz. 484;

 15. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 136, poz. 959;

 16. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 156;

 17. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 157;

 18. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 459;

 19. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

 20. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 190, poz. 1474;

 21. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 22. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1777;

 23. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 24. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 53, poz. 273;

 25. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 203, poz. 1192;

 26. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1430;

 27. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;wersja do druku