Ustawa Prawo o adwokaturze

z dnia 26 maja 1982

opublikowano w Dz.U. z 7 czerwca 1982 roku, Nr 16, poz. 124


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037;

 2. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070;

 3. 29 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 78, poz. 717;

 4. 5 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 126, poz. 1069;

 5. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 6. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 7. 5 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 62, poz. 577;

 8. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 9. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 202, poz. 2067;

 10. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1361;

 11. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 12. 19 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 75, poz. 529;

 13. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 14. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 80, poz. 540;

 15. 9 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 664;

 16. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 156;

 17. 20 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 37, poz. 286;

 18. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 19. 1 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 210, poz. 1628;

 20. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 216, poz. 1676;

 21. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 7, poz. 45;

 22. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 23. 8 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 217, poz. 1429;

 24. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 25. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 142, poz. 830;

 26. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku