Ustawa o rachunkowości

z dnia 29 września 1994

opublikowano w Dz.U. z 19 listopada 1994 roku, Nr 121, poz. 591


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 15 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037;

 2. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 113, poz. 1186;

 3. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 102, poz. 1117;

 4. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 5. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

 6. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 7. 26 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 139, poz. 1324;

 8. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2276;

 9. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 145, poz. 1535;

 10. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 11. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2155;

 12. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 66;

 13. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 14. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2252;

 15. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 16. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1540;

 17. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 63, poz. 393;

 18. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 144, poz. 900;

 19. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 20. 10 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1343;

 21. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 22. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649;

 23. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 91, poz. 742;

 24. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 25. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 26. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 27. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 585;

 28. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

 29. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 30. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

 31. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 32. 12 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 613;wersja do druku