Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasad nadzoru nad tymi systemami

z dnia 24 sierpnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 25 października 2001 roku, Nr 123, poz. 1351


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 sierpnia 1997, Dz.U. z 1997 roku Nr 118, poz. 754;

  2. 28 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 60, poz. 535;

  3. 26 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2216;

  4. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 83, poz. 719;

  5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

  6. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

  7. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

  8. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

  9. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

  10. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;wersja do druku