Ustawa Prawo o ustroju sądów wojskowych

z dnia 21 sierpnia 1997

opublikowano w Dz.U. z 2 października 1997 roku, Nr 117, poz. 753


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070;

 2. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 3. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2052;

 4. 23 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 185, poz. 1907;

 5. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 6. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1044;

 7. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1414;

 8. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 433;

 9. 15 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 766;

 10. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1651;

 11. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 157;

 12. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 56, poz. 459;

 13. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 14. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 15. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 659;

 16. 18 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 203, poz. 1192;

 17. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 236, poz. 1396;

 18. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;wersja do druku