Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

z dnia 24 sierpnia 2001

opublikowano w Dz.U. z 29 września 2001 roku, Nr 106, poz. 1148


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 109, poz. 1031;

 2. 14 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 213, poz. 2081;

 3. 6 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1103;

 4. 7 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1203;

 5. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 226, poz. 1648;

 6. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 89, poz. 589;

 7. 9 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 99, poz. 664;

 8. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1344;

 9. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1651;

 10. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1375;

 11. 9 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 190, poz. 1474;

 12. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1589;

 13. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 14. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 197, poz. 1306;

 15. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1466;

 16. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 217, poz. 1280;

 17. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1431;

 18. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1101;

 19. 10 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 765;wersja do druku