Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

z dnia 21 grudnia 1990

opublikowano w Dz.U. z 29 stycznia 1991 roku, Nr 8, poz. 27


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 26 października 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 114, poz. 1189;

  2. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 101, poz. 1089;

  3. 6 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 126, poz. 1382;

  4. 25 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 129, poz. 1438;

  5. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

  6. 23 listopada 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2052;

  7. 30 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 208, poz. 2018;

  8. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 11, poz. 95;

  9. 10 stycznia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 43, poz. 258;

  10. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 779;wersja do druku