Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

z dnia 27 lipca 2001

opublikowano w Dz.U. z 18 września 2001 roku, Nr 100, poz. 1082


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 2. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1410;

 3. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 4. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 5. 16 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 73, poz. 484;

 6. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 136, poz. 959;

 7. 29 listopada 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 227, poz. 1680;

 8. 27 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 96, poz. 621;

 9. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 157;

 10. 12 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 54, poz. 440;

 11. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;



wersja do druku